Regulament Black Friday 2022

REGULAMENTUL CAMPANIEI „BLACK FRIDAY”

Perioada campaniei: 11 – 13 noiembrie 2022

 

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania “BLACK FRIDAY” (numită în cele ce urmează şi “Campanie”) este organizată de S.C. Producton S.R.L. cu sediul în in Str. Doctor Clunet, nr. 9, sect. 5, București, Romania, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/18760/2003, CUI RO4528050. În continuare, S.C. Producton S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant / Client”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfaşurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

 

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

- INFORMATII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE

Art. 2.1. Campania poartă denumirea “BLACK FRIDAY".

Art. 2.2. Campania se desfăşoară în România, între 11 NOIEMBRIE 2020, orele 00:01, şi 13 NOIEMBRIE 2020, orele 23:59 în mediul online prin site-ul www.stradait.ro

Articolul 3. Participarea la campanie. Stocuri. Termene de livrare

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă produsele existente în pagina web dedicata campaniei din site-ul http://www.stradaIT.ro. Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil din fiecare magazin si depozit ale companiei Producton SRL.

3.2. Comenzile produselor cu statusul IN STOC în magazinul online vor fi onorate în această ordine:

  • Comenzile plătite prin intermediul platformei online
  • Comenzile plasate prin intermediul platformei online
  • Comenzile plasate prin telefon

în ordinea cronologică în care au fost înregistrate în baza de date StradaIT.ro. Toate produsele afișate cu statusul IN STOC au un număr limitat de bucăți. Actualizarea stocurilor se face conform celor menționate mai sus – prin urmare pot apărea situații în care un produs comandat cu status IN STOC să devină indisponibil în cazul în care acesta a fost confirmat pe o comandă anterioară.

3.3. Termenul de procesare a comenzilor este de 24-48 de ore.

3.4. Produsele comandate și aflate în stoc vor fi livrate in termen de 2 zile de la confirmarea comenzii, in functie de disponibilitatea stocului.

Pentru produsele livrate cu firmele de curierat (Sameday) termenele de livrare pot varia în funcție de transportator.

3.5. Costul standard pentru livrare este de 16,90 lei, TVA inclus, oriunde in Romania. Pot exista costuri suplimentare de procesare și livrare, conform regulamentelor campaniilor aflate în derulare.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază orice client, persoana fizica sau persoana juridica, care a cumparat un produs din pagina web dedicate campaniei in site-ul http://www.stradait.ro

 

Articolul 5. Modul de desfăşurare al campaniei

Art. 5.1. Fiecare Participant la Campanie care cumpară un produs din pagina web http://www.stradait.ro va beneficia de reducerile specificate în pagina web dedicata campaniei.

 

Articolul 6. Limitarea Răspunderii

Art. 6.1. Produsele din pagina web http://www.stradait.ro nu se cuplează cu alte categorii de preţuri în perioada campaniei

Art 6.2. Campania nu se cumulează cu alte promoţii, vouchere, puncte bonus etc.

Art 6.3. Produsele se achiziţionează în limita stocurilor disponibile din magazinele si depozitele StradaIT - Producton SRL.

 

Articolul 7. Confidenţialitatea datelor

Art. 7.1. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

 

Articolul 8. Taxe şi impozite

Art. 8.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau a obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 8.2. Prezenta campanie se desfaşoară cu scop comercial.

 

Articolul 9. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a­şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 9.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Dacă Organizatorul invocă forţa majoră sau cazul fortuit, acesta este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

 

Articolul 10. Litigii

Art. 10.1. Orice reclamaţie având ca obiect “Campania” poate fi adresată în scris, pe e­mail, la adresa vanzari@stradait.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s­a produs evenimentul reclamat.

Art. 10.2. Eventualele neînţelegeri aparute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente.

 

Articolul 11. Întreruperea Campaniei

Art. 11.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe oricand Campania pe parcursul desfaşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afişare pe site, semnalizare în magazin, etc.).

 

Articolul 12. Regulamentul Campaniei

Art. 12.1. Regulamentul concursului este afişat în format digital pe site­ul www.stradait.ro ale Organizatorului pe toată perioada de desfaşurare a Campaniei cat şi după terminarea acesteia.

Art. 12.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.